Elinkeino luopuu veriplasman käytöstä porsaiden rehussa PED-riskin takia

07.11.2014

Vapaaehtoisia kansallisia toimia tarvitaan tuotantoeläinten hyvän  terveyden ylläpitämiseksi-

Sian veriplasmaa sisältävien porsasrehujen käytöstä luovutaan

 Sikavan taustatahot, yhdessä sianlihan tuottajajärjestöjen ja rehusektorin kanssa, ovat sopineet, että toistaiseksi pidättäydytään sikojen veriplasmaa sisältävien porsasrehujen käytöstä. Päätöksen taustalla ovat vahvat epäilyt siitä, että veriplasma voi levittää porsaiden tarttuvaa ripulia (PED) aiheuttavaa koronavirusta. Tästä on saatu näyttöä Kanadassa PED- epidemian yhteydessä tehdyissä selvityksissä. Kyseistä virustyyppiä on nyt löytynyt myös Italiasta ja Saksasta. Tämän tiedon jälkeen Tanskan sikasektori teki saman sisältöisen päätöksen viime viikolla; pidättäytyä sianplasmaa sisältävien rehukomponenttien käytöstä. Tämä on elinkeinon varotoimi, jolla pyritään katkaisemaan yksi mahdollinen PED:n leviämisreitti maahan.

 PED:n aiheuttaja on erittäin helposti leviävä koronavirus, joka aiheuttaa pikkuporsaiden ja vieroitettujen porsaiden ripulia ja korkeaa kuolleisuutta. Pohjois-Amerikassa PED on aiheuttanut sianlihan tuotannolle miljoonien tappiot. Tauti ei kuulu EU:ssa virallisesti vastustettaviin tauteihin, mutta komissiossa tilannetta seurataan ja kolmansista maista tuotaville porsaiden rehuille on annettu taudin leviämisriskin vuoksi erillisiä suojapäätöksiä.  

Positiivilistaan sääntömuutos

ETT:n positiivilistalla olevat rehualan yritykset eivät enää tuo kyseistä komponenttia tai sitä sisältävää rehua maahan. Asiasta sovittiin 3.11. 2014 ETT:n Rehuseminaarissa rehualan kanssa.

Positiivilistan säännöt 6.11.2014 alkaen

Tällä hetkellä vielä varastoissa tai tiloilla oleva ko. täydennysrehu voidaan käyttää loppuun, mutta uusien erien tuonti ei enää ole positiivilistalla oleville yrityksille sallittua. 

Veriplasmaa käytetään vastasyntyneiden ja vierotettujen porsaiden täydennysrehun yhtenä komponenttina

 

LISÄTIETOJA:   Pirjo Kortesniemi 040 591 5258
                        Toiminnanjohtaja
                        Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry

© ETT ry