Eläinkauppaa on syytä rajoittaa M.bovis tartunta-alueella

07.02.2013

Nautaeläinkauppaan ja eläinten siirtoon tilojen välillä liittyy nyt erityisen suuri riski. Eläinkauppaa sekä eläinten siirtoja tulee harjoittaa vain suunnitellusti ja ETT ry:n ohjeiden mukaan. ETT:n hallitus on tammikuun kokouksessaan linjannut, ettei nautoja tule tuoda tässä tilanteessa. M.bovis tartunnan varhaiseksi toteamiseksi on näytteenottoa tehostettava oireilevilla tiloilla ja taudin leviämistä ehkäistävä rajoittamalla eläinkauppaa ja liikennettä tartunta-alueella. ETT ry suosittelee, että tilat, joilla M. bovis on todettu tai joilla esiintyy taudin oireita, pidättäytyisivät pitoeläinkaupasta. Vasikkavälitystä tehdään teurastamoiden antamien ohjeiden mukaan. Eläinvälitys toimii siten, ettei levitetä tautia tietoisesti positiiviseksi todetuilta tiloilta uusille tiloille, eikä oireilevia vasikoita oteta välitykseen. Lypsykarjatilalle ei tule ostaa välitysvasikoita. 

Jos tilalla on tartuntaan viittaavia oireita tai M. bovis on todettu, kävijöille kuten lomittajille ja tilapäisille työntekijöille tulee kertoa etukäteen ja varata tilan omat suojavaatteet ja käsienpesumahdollisuus ennen eläinten parissa työskentelyä. Tarpeettomia tilavierailuja tulee välttää.

Tunne lähtökarjan tilanne, arvioi riskit tapauskohtaisesti ja tutkituta tarvittaessa

 

Mikäli tila on pakotettu eläinten ostoon, se tulee tehdä ETT:n pitoeläinkaupan ohjeita noudattaen. Ostajan tulee varmistua lähtökarjan terveystilanteesta selvittämällä myyjätilalla esiintyneet sairauksien oireet, kysymällä tilan eläinliikenteestä ja pyytämällä myyjältä ETU- nautakarjan terveystodistus ja terveydenhuollon Nasevaan tuottamaa tietoa. Mikäli M. bovikselle tyypillisiä oireita on esiintynyt lähtökarjassa, on syytä pidättäytyä eläinkaupasta tai edellyttää näytteenottoa. Ohjeet eläinliikenteen suhteen päivitetään, kun lisätietoa taudin levinneisyydestä kertyy ja on selkiytetty tilojen mahdollisuutta kartoittaa omaa tilannettaan.

© ETT ry