ASF-positiivinen villisika keskellä Unkaria - ruokajäte jälleen tartunnanlähteenä?

24.04.2018

Unkari on raportoinut maan ensimmäisen ASF-tapauksen (afrikkalainen sikarutto) Maailman eläintautijärjestö OIE:lle. Tartunnan saanut villisika löytyi 19.4.2018  keskeltä Unkaria, Hevesin alueelta, ja diagnoosi varmistui lauantaina 21.4.2018.

 

Tartuntareitti tuntematon

Unkarissa on tutkittu kuolleita villisikoja ASF:n varalta raja-alueilla viime vuosina. Samoin rajoilla on kontrolloitu sianlihan ja -tuotteiden tuontia maahan. Ensimmäinen tapaus löytyikin yllättävästi keskeltä maata tarkkailualueen ulkopuolelta, mikä on aiheuttanut epäilyn, että virus olisi kulkeutunut alueelle ruokajätteen mukana. Alueen teollisuus työllistää runsaasti vierastyöläisiä, etenkin Ukrainasta.

Jos tartunta on tullut maahan villisikojen mukana, seitä ei ole pystytty tunnistamaan rajan läheisyydessä otetuista näytteistä. Mahdollista on myös tartunnan leviäminen laittomien sikasiirtojen kautta tai virusta sisältävien sianlihatuotteiden välityksellä, kuten tartunta siirtyi Tsekin Zlinskin alueelle viime vuonna.

Sikaruton torjunta on kaikkien yhteinen asia

Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavan viruksen leviäminen ei ole mahdollista pelkästään eläinten välisen kontaktin kautta, vaan myös sian- tai villisian lihaa sisältävien elintarvikkeiden, ihmisten, kulkuneuvojen, työkalujen tai muiden tavaroiden kautta. Ihminen onkin usein ajattelemattomalla toiminnallaan levittänyt tartunnan uusille alueille; olipa se sitten siirtämällä tartunnan saaneita sikoja tai villisikoja tai esim. syöttämällä sioille laittomasti ruokajätettä. Myös matkailijoiden lihaa sisältävät ruokajätteet, jotka jäävät villisikojen ulottuville, voivat saada aikaan taudin puhkeamisen uudella alueella.

                   

- Villisian metsästys tartunta-alueilla

- Sikalavierailut tartunta-alueilla

- Tartunta-alueilta tulevien työntekijöiden ja
    vierailijoiden kontaktit suomalaisiin sikaloihin

- Sian/villisian liha ja kuumentamattomat tuotteet

- Ajoneuvot, työvälineet, rehut, kuivikkeet yms.,
    jotka ovat olleet kontaktissa sikojen tai
    villisikojen kanssa

© ETT ry