Aktuellt: M. bovis -information på svenska

08.06.2017

Nu har vi uppdaterat informationen om Mycoplasma bovis på svenska på vår hemsida. Där finns nu Mycoplasma bovis -kontrollprogram i sin helhet publicerad på svenska och en massa annan nyttig information för att förhindra att smittan sprider sig. Där finns också information om hur man skall gå till väga om man haft oturen att få in smittan i sin besättning, eller misstänker det.

Typiska symptom på Mycoplasma bovis är bl.a. luftvägsinfektioner eller öroninfektioner hos kalvar, ledinfektioner hos kalvar och kor, eller mastiter. Men sjukdomen kan också vara symptomfri, men kan orsaka ekonomiska förluster genom sämre kalvtillväxt och nedsatt mjölkproduktion.

Var noggrann med det dagliga smittskyddsarbetet på gården för att undvika smitta.

Läs mera om M. bovis

Har du några frågor angående M. bovis så tveka inte att kontakta oss:
Erja Tuunainen (erja.tuunainen(at)ett.fi) eller tel. +358 40 709 0021

© ETT ry