Afrikkalainen sikarutto - vakava uhka Suomelle

17.10.2016

Sikaloiden tautisuojaus ja villisikakannan hallinta avaintekijät ASF-vastustuksessa

Suomen sianlihantuotannon mahdollisuudet säilyä vapaana afrikkalaisesta sikarutosta riippuvat siitä, kuinka sikaloidemme tautisuojauksessa onnistutaan. Tämä vaatii kaikilta toimijoilta jatkuvaa valppautta ja asianmukaista toimintaa. Baltian maista poiketen meillä ei juurikaan ole takapihasikaloita, ei-kaupallisia sikayksiköitä tai ulkoilevia sikoja, joiden osalta tartuntariski on suurin. Yksikin tautitapaus tällaisessa yksikössä aiheuttaisi rajoituksia esim. sikojen siirtoon alueiden välillä tai Suomen sianlihan vientiin.

Villisikojen tautiriskiä taas voidaan hallita vain pitämällä kanta mahdollisimman pienenä. Tämä oli viesti, joka saatiin mm. Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisessä eläintautivalmiusseminaarissa Vilnassa viime viikolla, kun eri Baltian maiden edustajat jakoivat kokemuksiaan afrikkalaisen sikaruton vastustuksesta. Mm. Virossa poliittinen vastustus esti villisikakannan rajoittamisen liian pitkään, minkä seurauksena tauti pääsi leviämään hallitsemattomasti.

Evira varoittaa vakavasta uhasta Suomelle!

Afrikkalaisen sikaruton tautitilanne on pahentunut Baltiassa ja Puolassa tämän vuoden aikana, ja kesällä tauti levisi uusille, aiemmin taudista vapaille alueille. Afrikkalaisen sikaruton takia perustetut rajoitusalueet ovat laajentuneet kesän aikana useasti ja tällä hetkellä koko Viro ja suurin osa Latviasta ja Liettuasta on rajoitusaluetta. Puolassa erityisenä ongelmana on laittomien eläinsiirtojen välityksellä pienissä sikaloissa leviävä tartunta.

Lue Eviran tiedote afrikkalaisen sikaruton tilanteesta


© ETT ry