Afrikkalainen sikarutto lähellä Viron rajaa Latviassa

22.07.2014

Latvia on eilen raportoinut Maailman eläintautijärjestö OIE:lle yhdeksän uutta afrikkalainen sikarutto -tapausta. Näistä kuusi on sikatiloja ja kolme villisikatapauksia.Suurin osa tapauksista on samalla alueella kuin aikaisemmin raportoidut eli lähellä Valko-Venäjän rajaa maan itäosissa.

Tauti lähestyy Viroa!

Lähellä Viron rajaa sijaitsevan Valkan alueella tartunta on löytynyt yhdestä villisiasta ja yhdeltä tilalta, jonka 56:sta siasta neljällä on todettu tartunta. Näistä kaksi oli kuollut ja loput on nyt lopetettu.

Tartunnan leviämisriski meille kasvaa taudin lähestyessä Viroa, joka on suomalaisten suosima matkailumaa, ja johon meillä on maataloudenkin puitteissa runsaasti kontakteja. Villisian metsästys tartunta-alueilla ja niiden läheisyydessä aiheuttaa suuren riskin!

Tartunnan riski on syytä huomioida kaikessa matkailussa ja noudattaa tarkasti ETT:n ohjeita:

Ulkomaan matkaohje

ETT:n ohjeet palkattaessa ulkomainen työntekijä suomalaiselle tuotantoeläintilalle

 

Metsästäjä - älä tuo virusta jahtimatkoilta

Metsästysmatkailu ja saaliin tuominen Suomeen on yksi mahdollinen
väylä sikaruttovirusten kulkeutumiselle Suomeen. Metsästäjien
tulee ennen matkaa selvittää, onko saaliin tuominen
Suomeen kielletty tai millä ehdoin se on sallittua. Jos tuot saaliin
Suomeen huolehdi, että kaikki ruhon osat, joita ei käytetä elintarvikkeeksi,
hävitetään asianmukaisesti, välttäen kaikki kontaktit
eläviin sikoihin. Jahtivarusteet (mm. puukot, kengät) ja koiran
varusteet (likaiset liivit, tutkapannat) voivat toimia viruksen kuljettajina.
Varusteiden puhdistuksen jälkeen desinfiointi on helpointa
tehdä pitämällä niitä kuivassa kuumassa saunassa muutamia
tunteja. Eläviä villisikoja tai niiden porsaita ei saa tuoda
Suomeen ellei viranomaisten tuontimääräyksiä ole noudatettu.

© ETT ry