Afrikkalainen sikarutto - konkreettinen riski myös Suomelle

12.07.2011

Venäjän tilanne huolestuttava

Afrikkalainen sikarutto (ASF) jatkaa leviämistään Venäjällä. Uusimmat tapaukset ovat tulleet ilmi alueilla, joilla tartuntaa on todettu jo aikaisemminkin, Kaukasuksen Krasnodarskin alueella ja Tverin alueella.

Kaukasuksella tartunta on iskenyt lähes 5000 sian SJC Kavkazin sikalaan (Agricultural Livestock Complex), missä noin 30 sikaa oli kuollut. Loputkin siat on nyt lopetettu tartunnan vuoksi.

Tverin alueella, joka sijaitsee lähempänä Suomea, on löytynyt yksi tautiin kuollut villisika ja "Agricultural production cooperative Bolshevikin" sikalan 526 sikaa on jouduttu lopettamaan ASF-tartunnan vuoksi. Samalla alueella todettiin afrikkalaista sikaruttoa myös kesäkuulla.

Riski konkreettinen myös Suomelle

Venäjän tilanne aiheuttaa Suomelle tartuntariskin, joka tulee ottaa huomioon suomalaisten sikaloiden tautisuojauksessa.

Mitä voimme tehdä?

• Sikojen tuonti Venäjältä on kielletty! 
Muutkin eläinkuljetukset saattavat kuitenkin muodostaa riskin, esim. sikojen vienti Venäjälle. Ulkomaisia eläinkuljetusautoja ei tule päästää Suomessa sikatiloille, ja kaiken kuljetuskaluston puhdistus ja desinfiointi on tehtävä määräysten mukaisesti.

• Lihan ja lihavalmisteiden tuonti Venäjältä on kielletty!
Koskee myös villisian metsästystä sekä matkailijoiden tai Suomessa työskentelevien ulkomaalaisten tuliaisia. Tästä on informoitava myös ulkomaisia sikalatyöntekijöitä!

• Eläinperäisen ruokajätteen syöttäminen sioille on kielletty!
Tästä on informoitava myös ulkomaisia sikalatyöntekijöitä! Heidän kotimaassaan tilanne saattaa olla toinen, joten heidän eväidensä ja tuliaistensa loput muodostavat riskin, mikäli heillä ei ole tietoa määräyksistä ja säännöistä.

• Villisikojen kontakti tuotantosikoihin on estettävä kaikin mahdollisin tavoin!
Ei villisikojen ruokintaa sikaloiden läheisyydessä.
Ulkoilevat siat (esim. luomu) aidattava siten, ettei välitöntä kontaktia pääse syntymään.

• Ulkomaan matkoilla tautisuojaus kunniaan!
ETT:n ohjeet

© ETT ry