Henkilöstö

 

ETT ry:

Yhdistyksen Seinäjoen toimipaikassa työskentelee kolme eläinlääkäriä: toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi ja asiantuntijaeläinlääkärit Olli Ruoho ja Hannele Nauholz. Hallintovastaavana toimii ekonomi Marketta Rantala.

Ensisijaiset vastuualueet/toimenkuva:

 

                  

Toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi

 • ETT ry:n toiminnan johtaminen ja hallinto
 • ETU-terveydenhuolto, Sikava ja Naseva
 • Sidosryhmäyhteistyö
 • Tiedotuksen päävastuu
 • Asiantuntijatehtävät

 

 

                   

Asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho

 • Varatoiminnanjohtaja
 • Ennaltaehkäisy- ja poikkeamatilanneohjeistukset
 • Saneerauskonsultaatio ja -koulutus
 • Rehualan toimijoiden auditointi ja neuvonta sekä muut rehuhygienia-asiat
 • Vakuutusasiat
 • Pälvisilsasaneerausohjelman hallinnointi
 • Asiantuntijatehtävät

 

 

                     

Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz

 • Tuotantoeläinten maahantuonnin ohjeistus
 • Positiivilista-asiat
 • Siipikarja-asiat (ETU-siipikarjaterveydenhuolto)
 • ETT:n jäsentiedotteet ja kotisivut
 • Asiantuntijatehtävät

 

 

                     

Hallintovastaava Marketta Rantala

 • Talous- ja henkilöstöhallinto

 

 

 

Sikava:

Sikavan asiantuntijaeläinlääkäri on ell. Sanna Nikunen, jonka toimipaikka on Lievestuoreella. Sikavan rekisterivastaavana toimii Sari Hintikka.

 

Ensisijaiset vastuualueet/toimenkuva:

 

         

Asiantuntijaeläinlääkäri Sanna Nikunen:

 • Sikaloiden terveysluokitusrekisterin kehittäminen ja  ylläpito
 • Sikavan erityistason hallinta ja tilojen auditointi
 • Poikkeamatilanteiden hallinta Sikavaan kuuluvilla tiloilla
 • Sikavan sidosryhmäyhteistyö ja koulutus
 • ETU-sikaterveydenhuolto
 • Asiantuntijatehtävät

 

          

Rekisterivastaava Sari Hintikka:

 • Sikava-rekisterin ylläpito ja tietojen tallennus, terveysluokitus
 • Sikava-neuvonta

 

 

Naseva:

Nasevan asiantuntijaeläinlääkärinä toimii ell. Erja Tuunainen. Hänen toimipaikkansa on Lievestuoreella.

Nasevan rekisterivastaavan tehtäviä hoitaa agrologi Paula Halkosaari toimipaikkanaan Seinäjoki.

 

Ensisijaiset vastuualueet/toimenkuva:

 

         

Asiantuntijaeläinlääkäri Erja Tuunainen

 • Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevan kehittäminen ja ylläpito
 • Poikkeamatilanteiden hallinta Nasevaan kuuluvilla tiloilla
 • Nasevan sidosryhmäyhteistyö ja koulutus
 • ETU-nautaterveydenhuolto
 • Asiantuntijatehtävät

 

 

         

 Rekisterivastaava Paula Halkosaari

 • Naseva-rekisterin kehittäminen, ylläpito ja tietojen tallennus
 • Naseva-neuvonta
 • Nasevan sidosryhmäyhteistyö ja koulutus
© ETT ry